19/12/07

Ja formem part de la Blogosfera territorial!Estem d'enhorabona!!! El present blog ja forma part de la Blogosfera Territorial des dels seus inicis. La blogosfera territorial és un projecte emparat per la Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) que té per objecte donar a coneixer les reflexions presents a la xarxa l'entorn del territori i les seus processos i transformacions.

Per donar d'alta el vostre bloc només cal que envieu un mail a la següent adreça de contacte: ncabanes@iec.cat.

Anuari Territorial de Catalunya on-line


(de la web http://www.aterritorial.org/)

L'Anuari Territorial de Catalunya recull de manera sistemàtica dos-cents temes relacionats amb el medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial que han estat actualitat en l'opinió pública al llarg d'un any. Amb aquesta iniciativa la Societat Catalana d'Ordenació del Territori, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, es va proposar des de l'any 2003 publicar anualment una recopilació organitzada i interrelacionada dels temes territorials més significatius que incorporés el punt de vista dels diferents agents implicats (administracions, institucions, partits polítics, entitats ecologistes, professionals, associacions ciutadanes…) i que ajudés a visualitzar aquests temes oferint eines per a l'anàlisi i la reflexió.

L'objectiu de l'Anuari és proporcionar informació de fàcil accés sobre l'evolució del territori que pugui ser d'utilitat per als ciutadans però també pels estudiosos del tema, per als professionals i pels decisors públics. La idea es passar de la informació d'actualitat, que sovint ens desborda, a una informació sistematitzada i panoràmica de l'evolució dels casos i els temes en el temps.

L'edició de l'Anuari Territorial de Catalunya és el resultat d'un conveni de col·laboració entre la Societat Catalana d'Ordenació del Territori i la Diputació de Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques; Medi Ambient i Habitatge; Interior, Relacions Institucionals i Participació; i Governació i Administracions Públiques.

Des del mes de desembre es troba en funcionament la versió on-line de l'anuari (http://www.aterritorial.org/), que permet consultar el contingut de les diferents edicions publicades (excepte, de moment, la recentment presentada de 2006).

11/12/07

Presentació Anuari Territorial de Catalunya 2006

La Societat Catalana d’Ordenació del Territori (SCOT), filial de l’Institut d’Estudis Catalans, es complau a convidar-vos a l’acte de presentació de l’Anuari Territorial de Catalunya 2006,una iniciativa de la SCOT amb el suport de la Diputació de Barcelona i els departaments de Política Territorial i Obres Públiques; de Medi Ambient i Habitatge; d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, i de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya.

L’acte es farà el dimarts, 18 de desembre, a les 19 hores, a la Sala Gran de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona (carrer de Montalegre, 6-8, de Barcelona).

  • Presentació de l’Anuari, a càrrec de Margarita Castañer, presidenta de la SCOT.

  • Conferència: Polítiques d’intervenció i processos democràtics, a càrrec de Joan Subirats, politòleg.

  • Presentació de la pàgina web de l’Anuari, a càrrec de Nèstor Cabañas, geògraf.

Per ampliar informació sobre l’Anuari Territorial de Catalunya podeu adreçar-vos a: http://es.f232.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=comunicacio@iec.cat i als telèfons: 93 270 16 52 (Ramon Perelló, cap del Servei de Comunicació de l’IEC), al 609.55.76.16 (Margarida Castañer) o al 609.50.24.53 (Montserrat Mercadé).


L’Anuari es pot trobar a les llibreries o es pot encarregar directament a l’Institut d’Estudis Catalans per telèfon al 93.270.11.80 o bé a http://es.f232.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=publicacions@iec.cat.

4/12/07

Colección completa del boletín de la AGE en Dialnet

Dialnet, el portal de difusión de la producción científica hispana, ha publicado la colección completa (desde 1984) del Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. De momento (dicimebre 2007) se encuentra disponible hasta el múmero 42 (2006), si bien el mes de septiembre pasado salió publicado el número 43. Todos los artículos se encuentran en formato PDF y son de libre acceso en la siguiente dirección:

XI Congreso de la Población Española. Segunda circular

Como se informó en la entrada anterior, el próximo mes de septiembre de 2008 se celebrará el XI Congreso de la Población Española, organizado por el Grupo de Población de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE).

Tras una primera circular informativa, se ha hecho difusión de una segunda, que especifica ya algunos aspectos concretos de dicho congreso:

  • Programación y horario de las sesiones
  • Plazos y normas de los resúmenes: fecha límite hasta el 15 de enero y confirmación de recepción a partir del 1 de febrero. Extensión máxima de 1 página, márgenes a 2,5 cm., interlineado a 1,2. Letra Times New Roman de 12 puntos.
  • Plazos y normas de las comunicaciones y posters: hasta el 1 de mayo y aceptación a partir del 1 de junio de 2008. Los asistentes al Congreso podrán presentar comunicaciones originales estrictamente relacionadas con los temas de las ponencias. Se admitirá una comunicación por autor y todos los firmantes de comunicaciones deberán estar inscritos en el Congreso.
  • Tarifas de inscripción.
  • Alojamiento.

Más información en la siguiente dirección:

http://age.ieg.csic.es/docs_externos/08-09-Cong-Poblacion_2a_circular.doc